Trening za pripremu i sprovođenje projekata - Novi Sad

Datum: 27. Mart 2020.
Vreme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Novi Sad

Projekat „Podrška učešću u EU programima“ pomoćiće određenom broju potencijalnih aplikanata da razviju i napišu svoje projekte i prijave se za učešće u nekom o EU programa. Sa tim ciljem već tri meseca organizujemo Trening za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe, koji obuhvata tri modula i održava se u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. 

Trening u Novom Sadu biće održan 27. marta.

Ukoliko ste zainteresovani za prijavu, molimo Vas posetite http://eu-programmes.euinfo.rs/online-formular-za-prijavu/

Na Treningu za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe na temu „Upravljanje projektima i implementacija“  fokus će biti na sledećim temama:

  • Upravljanje projektom
  • Projektni ciklus i početni koraci
  • Upravljanje finansijama
  • Monitoring, revizija i promene u ugovoru
  • Upravljanje rizicima
  • Zaštita intelektualne svojine
  • Komunikacija i diseminacija rezultata
  • PRAG pravila