O projektu

section-cover
Svrha projekta je da unapredi potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za projekte iz EU programa. Veće učestvovanje u EU programima daje vetar u leđa procesu evrointegracija i boljem razumevanju EU politika i vrednosti. 


O čemu se radi?

Cilj projekta je da unapredi potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za projekte koji se finansiraju iz EU programa. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u programima poput Horizont 2020, Program za konkurentnost MSP – Cosme, Erazmus+, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Carina 2020 i drugima, koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata. 

Planovi i projekcije

  • Neophodno je povećati informisanost institucija i potencijalnih podnosilaca projekata o dosadašnjim rezultatima. Sprovedene su brojne obuke kao i seminari, rezultati su značajni a informisanost o tome mala- to mora da se menja.
  • Sprovedena je sveobuhvatna analiza učešća Srbije u EU programima. Rezltati su od izuzetnog značaja za povećanje kapaciteta Srbije da učestvuje u EU programima.
  • Povećana je vidljivost EU programa i broj nacionalnih kontakt osoba. Ovo je od suštinske važnosti za ispunjnje krajnjeg cilja, shodno tome treba nastaviti u ovom procesu. 
Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
138040/IH/SER/RS
Komponente
  • Izgradnja kapaciteta i podizanje svesti o EU programima
  • Procena učešća Srbije u EU programima
  • Komunikacije i vidljivost
Grad / Region
Beograd
EU donacija
1.400.000 €
Vreme implementacije
Februar 2019. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo za evropske integracije
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi International Development Ireland