Sprovođenje

International Development Ireland (IDI)

Osnovana 1989. godine od strane irske vlade i privatizovana 1996. godine, International Development Ireland (IDI) je ugledna konsultantska kompanija sa sedištem u Irskoj koja se fokusirala na pružanje visokokvalitetnih usluga privredama u tranziciji u sledećim oblastima: razvoj nauke i istraživanja, upravljanje inovacijama, transfer tehnologije i razvoj privatnog sektora. IDI je posvećen pružanju usluga visokog kvaliteta svojim klijentima izvrsnim upravljanjem projektima, pružanjem sveobuhvatnih konsultacija i potpunom institucionalnom podrškom. To se garantuje nizom internih programa kontrole kvaliteta, kao i zaposlenima kojima podršku pružaju stručnjaci sa znanjem i praktičnim veštinama iz irskih razvojnih agencija. IDI koristi kapitalne lekcije iz irskih ekonomskih iskustava, a stručnjake angažuje iz redova svog osnivača i aktivno ih uključuje u svoje projekte. Rad sa stručnjacima za razvoj koji su to „radili i ranije“ osigurava praktičan pristup kojim se izbegavaju mnoge strateške i operativne zamke.

Konsultanti